Life members in J K Shanti Charitable Society
Name Place
The Kailash Goyal FoundationUSA
Sh. Kashmiri Lal MittalPanchkula
Sh. Mahesh GargPanchkula
Dr. Ram KumarPanchkula
Sh. Sudarshan BansalAmbala
Sh. Shiv Kumar GuptaPanchkula
Sh. Prem Parkash BansalNabha
Sh. Om Parkash Bansal Panchkula
Sh. Pardeep GargChandigarh
Sh. Munish SinglaPanchkula
Sh. Sudershan GoelUSA
Sh. Jiwan Parkash BansalNabha
Sh. Ashok gargPanchkula
Sh. Pawan MittalPanchkula
Sh. Ved GoyalPanchkula
Sh. Harbans Lal Singla Panchkula
Dr. Deepinder GoyalPanchkula
Sh. Jasbir KumarPanchkula
Sh. Anil Kumar JainMoonak
Sh. Rewati SinglaPanchkula
Sh. Tejpal GuptaPanchkula
Sh. Surender GargPanchkula
Sh. Bal Krishan SinglaPanchkula
Dr. Anju Goyal, SekhwalZirakpur
Sh. Gurdas BansalPanchkula
Sh. Sandeep BansalPanchkula
Mr. Katen J GoyalUSA
Sh. Sunil AggarwalGurgaon
Sh. Subodh KumarChandigarh
Sh. N.R. GoyalNew Delhi
Mrs. Sharda & Asha KapoorUSA
Sh. Chander & Shashi NarangUSA
Sh. Raman DadooUSA
Dr. Navita Modi MD (Gaynae)USA
Mrs. Joan & Vijay GuptaUSA
Mr. Alok K. BansalUSA

Honorary Members of J.K.Shanti Charitable Society
Name Place
Sh. S.N. Kakar, IAS (Retd.) Panchkula
Sh. Surinder Jain Mubarakpur
Sh. Tony Rana Mubarakpur

Governing Body of J.K. Shanti Charitable Society
Name Place
Sh. Kashmiri  Lal  MittalPresident
Sh. Harbans Lal SinglaVice- President
Sh. Gurdas BansalGeneral Secretary
Sh. Mahesh GargTreasurer
Sh. Pawan MittalMember
Sh. Munish SinglaMember
Sh. Pradeep kumar GargMember

Board Of Directors of The Kailash Goyal Foundation
Name Place
Vikesh Bansal, CPA President Vienna, VA
Mrs. Reena Oettinger, Vice President Herndon, VA
Sandeep Aggarwal, CPA Secretary Lorton,VA
Ruby G. Aggarwal, CPA Treasurer Lorton,VA
Urmil Bansal, Director McLean, VA
Dr. Munish Goyal, Director Arlington, VA
Ved Goyal, Director Lorton, VA

List of Voting Members
Name Place
Sh. Kashmiri Lal MittalPanchkula
Sh. Mahesh GargPanchkula
Dr. Ram KumarPanchkula
Sh. Sudarshan BansalAmbala
Sh. Shiv Kumar GuptaPanchkula
Sh. Prem Parkash BansalNabha
Sh. Om Parkash Bansal Panchkula
Sh. Pardeep GargChandigarh
Sh. Munish SinglaPanchkula
Sh. Jiwan Parkash BansalNabha
Sh. Ashok GargPanchkula
Sh. Pawan MittalPanchkula
Sh. Ved GoyalPanchkula
Sh. Harbans Lal Singla Panchkula
Sh. Subodh KumarChandigarh
Sh. Jasbir KumarPanchkula
Sh. Anil Kumar JainMoonak
Sh. Rewati SinglaPanchkula
Sh. Tejpal GuptaPanchkula
Sh. Surender GargPanchkula
Sh. Bal Krishan SinglaPanchkula
Dr. Anju Goyal, SekhwalZirakpur
  Sh. Gurdas BansalPanchkula
Sh. Sandeep BansalPanchkula
Sh. Kanshi Ram BansalMember


Designed by: Birinder Kumar e-mail:kumarbirinder@gmail.com (Mob: 9855491936)